Негізгі көрсеткіштер

Код Көрсеткіш
1 Гендерлік белгілер бойынша экономикалық белсенділік дәрежесі (15+жас тобы),%
2 Гендерлік белгілері және аумақтық тиесілілігі бойынша жұмыспен қамту деңгейі (15 + жас тобы),%
3 Жұмыспен қамтылған халық арасындағы білім деңгейі (15 + жас тобы),%
4 Экономикалық белсенді халық арасындағы білім деңгейі,%
5 Салалар бойынша жұмыспен қамтылған халық, (мың адам)
6 Экономикалық қызмет түрлері бойынша жалпы өңірлік өнім
7 Гендерлік белгілері бойынша жұмыспен қамтылған халықтың өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі,%
8 Экономикалық белсенді халықтың жалпы санына қатысты жастар үшін (15-28 жас тобы) (16-58 жастағы әйелдер, 16-63 жастағы ерлер),%
9 Салалар бойынша жұмыспен қамту болжамы, (мың адам)
10 Барлық ағындар бойынша көш-қон, (мың адам)
11 Гендерлік белгілері және аумақтық тиесілілігі бойынша жұмыссыздық деңгейі,%
12 Жұмыссыздық арасындағы білім деңгейі,%
13 Гендерлік белгілері және аумақтық тиесілілігі бойынша жастар арасындағы (15-24 жастағы) жұмыссыздық деңгейі,%
14 Гендерлік белгілері және аумақтық тиесілілігі бойынша жоғары білім алу, мың адам
15 Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде білім алушылар саны, (адам)
16 Студенттердің жалпы санына қатысты нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде білім алушылардың үлесі, %
17 Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде білім алушылардың жұмыспен қамтылу деңгейі,%
18 Дуальді оқыту бойынша білім алған ТжКБ түлектерінің және ТжКБ түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі, %
19 «Серпін» бағдарламасы бойынша білім алған ТжКБ түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі, %
20 «Сәтті қадам» бағдарламасы бойынша жетім балалар қатарынан ТжКБ бітірушілерін жұмысқа орналастыру үлесі
21 Гендерлік белгілері бойынша өмір бойы білім алуға және білім беруге қатысу (25-64 жас тобы), %
22 Гендерлік белгілері бойынша ТжКБ жүйенің бұрынғы түлектері (18-24 жас тобы), (адам)
23 Гендерлік белгілері бойынша жұмысқа орналаспаған және оқымайтын азаматтар (NEET) (15-28 жас тобы)
24 Аумақтық тиесілілігі бойынша жұмысқа орналаспаған және білім алмайтын азаматтар (NEET) (15-28 жас тобы), %
25 Білім деңгейі бойынша жұмысқа орналаспаған және оқымайтын азаматтар (NEET) (15-28 жас тобы), %
26 ТжКБ жүйесіндегі мүгедектер мен жетім балалар саны, (адам)
27 Мүгедектер мен жетім білім алушылар саны (15-28 жас тобы)
28 Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін,%
29 Гендерлік белгілер бойынша «Серпін» бағдарламасымен білім алушыларды қабылдау саны, (адам)
30 Гендерлік белгілері бойынша студенттерді қабылдау саны, (адам)
31 Гендерлік белгілер бойынша «Серпін» бағдарламасымен білім алушылардың бітіруі,%
32 ТжКБ ұйымдардың кадрларға болжамды қажеттілігінің жиынтық талдамасы
33 ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ студенттер саны, (адам)
34 Меншік түрі бойынша ТжКБ ұйымдардың саны
35 Аумақтық тиістілігі бойынша ТжКБ ұйымдардың саны
36 Меншік түрі бойынша ТжКБ аккредиттелген ұйымдары
37 Гендерлік белгілері мен аумақтық тиістілігі бойынша студенттер саны
38 Гендерлік белгілері бойынша негізгі орта білім беру базасында оқуға түскен ТжКБ студенттердің үлесі,%
39 Меншік түрі бойынша, гендерлік белгілері бойынша және аумақтық тиесілігі бойынша ТжКБ бітірушілерінің саны
40 гендерлік белгілері бойынша ТжКБ студенттерінің бітіруі,%
41 Меншік түрі және аумақтық тиістілігі бойынша ТжКБ ұйымдарының студенттері мен ИПҚ қатынасы
42 Үздіксіз білім берумен айналысатын ТжКБ оқытушылардың үлесі (12 ай бойы), %
43 Студенттердің «WorldSkills»ұлттық чемпионатқа қатысуы және жетістіктері туралы мәліметтер
44 Колледждер мен жоғары оқу орындарында оқуын жалғастырушы негізгі және жалпы орта білім беру базасындағы өңір мектептер түлектерінің үлесі
45 Меншік түрі бойынша, гендерлік белгілері бойынша және аумақтық тиесілігі бойынша ИПҚ саны туралы мәліметтер
46 Кәсіпорындар базасында тағылымдамадан өткен арнайы пән оқытушылары мен ӨО шеберлерінің үлесі,%
47 Санаты бойынша ИПҚ-ның құрамы, %
48 Біліктілікті арттыру курстарынан өткен менеджерлердің (директорлардың және директорлардың орынбасарлары) үлесі, %
49 Аумақтық тиістілігі бойынша ТжКБ бір студентке шаққандағы компьютерлер саны
50 Аумақтық тиістілігі бойынша ТжКБ ұйымдарда Интернет желісіне қолжетімді компьютерлердің үлесі,%
51 Дуальді оқытуды енгізген колледждер саны
52 Гендерлік белгілері және аумақтық тиесілілігі бойынша дуальді оқыту бойынша білім алатын студенттердің үлесі, %
53 Дуальді оқыту бойынша мамандықтар саны
54 Қаржыландыру түрі бойынша ТжКБ ұйымда білім алушылар қабылданды, (адам)
55 Меншік түрі және гендерлік белгілері бойынша ТжКБ студенттерінің саны
56 Үздік диплом мен разряд/біліктілік алған ТжКБ түлектерінің үлесі, %
57 Деңгейлер бойынша разряд/біліктілік алған ТжКБ бітірушілерінің үлесі, %
58 Дуальді оқытуға жұмылдырылған кәсіпорындар саны
59 Білім беруге арналған мемлекеттік шығындар, % (ЖІӨ-нің % немесе жалпы мемлекеттік шығындардың % ретінде),  %
60 Қаржыландыру көздері бойынша білім беруге арналған мемлекеттік шығыстар
61 ЖБ/РБ-дан білім беруге арналған шығындар (ағымдағы шығын, күрделі шығын)
62 Бір студентке жұмсалатын шығындар, жергілікті валютада