Турин процесі (ТП) – бұл бірыңғай тәсіл негізінде әртүрлі елдердегі ТжКБ саласындағы саясатты талдаудың интерактивті процесі. 2009 жылы Еуропалық білім беру қорының (ЕБҚ) бастамасымен жүзеге асырылуда.